.
subotica grad sportova


Izabrano rukovodstvo AKŽ Spartak


clock04.10.2022 17:01 h


Izabrano rukovodstvo AKŽ Spartak
Ilustracija/pixabay

Atletski klub železničara Spartak na rednovnoj Skupštini doneo je odluke o izboru i sastavu rukovodstva ovog kluba.

Za predsednika na novi četvorogodišnji mandat izabran je magistar Slobodan Vojinović, istaknuti privrednik, sportski radnik i predsednik AKŽ Spartak u prethodna dva mandata.
Potpredsednik je master ekonomista Laslo Karai, inače član Upravnog odbora Atletskog saveza Vojvodine.
Za generalnog sekretara izabrana je Tihana Tumbas, profesor fizičkog vaspitanja.

Upravni odbor čine sledeći članovi:

 • Slobodan Vojinović - predsednik,
 • Laslo Karai - potredsednik,
 • Jasmin Hajdarpašić - član,
 • Luna Vodana Jović - član,
 • Srđana Puškar - član,
 • Dragan Ristić - član,
 • Robert Tot - član.

Za članove nadzornog odbora izabrani su:

 • Radovan Radulović - predsednik,
 • Ibolja Đokić - član,
 • Mirjana Jancić - član.

Disciplinska komisija izabrana je u sastavu:

 • Ilona Stajić - predsednica,
 • Vesna Domić - član,
 • Livia Karai - član.back_to_top